ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

ÇEVRE ve İŞÇİ SAĞLIĞI ve İŞ GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ

Süperpar, Çevre - İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi'ni, gerçekleştirdiği faaliyetler sonucu ekolojik dengenin, çalışanlarımızın sağlık ve güvenliğinin zarar görmemesi ilkesi ile yapılandırmıştır. Sonraki nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak, her alanda çevreyi koruma bilinciyle hareket etmek ortak inancımızdır.

1. Çevreci yaklaşımımız yerel değil, global olacaktır.
2. Çevreyi korumanın en doğru yolunun sorunu kaynağında belirleyip yok edilmesi olduğunun
bilincindeyiz.
3. Çevre - İş Sağlığı ve Güvenliği performansımızın sürekli gelişimini sağlayan bir yönetim sistemini devam ettireceğiz.
4. Kuruluşumuzda, İş Kazası ve Meslek hastalıkları yaşanmaması için tehlikeleri önceden belirleyerek bu tehlikelerin kontrol altına alınması için gerekli kaynakları sağlayacağız.
5. Ürettiğimiz ve tasarlayacağımız yeni ürünlerin çevreye etkilerini önceden belirleyerek, geri dönüşüm odaklı tasarlanmalarını sağlayacağız.
6. Sera Gazı Emisyonlarının azaltılması, tüm tedarik zincirimiz boyunca enerji verimliliği bakış açısıyla faaliyetlerin gerçekleştirilmesi ve mümkün olduğunca yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılmasına öncelik verilmesini sağlayacağız.
7. Su kalitesi ve kaynaklarının korunması için gerekli tüm faaliyetleri gerçekleştirip, kaynakları sağlayacağız.
8. Hava kalitesinin korunması için gerekli tüm faaliyetleri gerçekleştirip, kaynakları sağlayacağız.
9. Üretim metotlarımızı en alt düzeyde atık üretecek şekilde tasarlayacağız.
10. Doğal kaynakları en alt düzeyde kullanarak, tükenmemelerine katkı vereceğiz.
11. Ham Madde Sorumlu Kaynak Kullanımı Politikamız gereği, hammaddelerin sürdürülebilir tedarikini sağlamak için gerekli tüm eylemleri gerçekleştirmeyi, uyuşmazlıklara neden olan yüksek riskli bölgelerden hammadde tedarik etme ve sertifikasız ekstraksiyon uygulamalarından kaçınmayı taahhüt ederiz.
12. Faaliyetlerimiz sonucu oluşabilecek çevresel kirlenmeyi bilimsel ve ekonomik yöntemlerle önleyeceğiz.
13. Oluşan atıkları kontrol altına alacak ve doğaya zarar vermeyecek şekilde bertaraf edeceğiz.
14. İlgili mevzuat ve müşteri şartlarına uyum sağlayacağız.
15. Çalışanlarımıza güvenli ve sağlıklı çalışacakları bir ortam sağlayacağız.
16. Özellikle çalışanlarımıza sürdürülebilir çevre ve ISG bilincini kazandırmayı, çevreyi korumanın yollarını öğretmeyi ilke ediniyoruz. Tedarikçilerimizden de bu yönde talepte bulunacağız.
17. Tüm çalışan ve ilgili taraflarımıza sahamızda gerekli kişisel koruyucu donanımları temin edip kullanmalarını sağlayacağız.
18. Makine ve ekipmanlarımızda güvenli çalışmayı sağlayacak makine güvenliği önlemlerinin alınması için gerekli kaynakları sağlayacağız.
19. Acil durumlara hazırlıklı olmak ve gerektiğinde müdahale etmek için gerekli tüm hazırlıkların yapılmasına kaynak sağlayacağız.
20. Çalışma alanlarında ergonomiyi ön planda tutmak için gerekli çalışmaları yapıp, kaynakları
sağlayacağız.
21. Kimyasal yönetimi ile ilgili tüm tedarik zinciri boyunca gerekli çalışmaları yapıp çalışanlarımızın bilinçlendirilmesi için gerekli tüm desteği vererek olası iş kazaları ve negatif çevresel etkileri elimine etmeyi hedefleyeceğiz.
22. Yangın güvenliği ile ilgili tüm kaynakları sağlayarak olası riskleri elimine etmeyi hedefleyeceğiz.


Genel Müdür